Zagadnienia
I Powitanie 🤗
Zapraszam Cię do udziału w kursie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przejdziemy przez wszystkie epoki literackie, omawiając lektury obowiązkowe i poezję. Zajmiemy się także rozprawką oraz zagadnieniami językowymi.
0/1
II Informacje podstawowe 🤔
Z tej części dowiesz się, jak analizować i interpretować test. Wiadomości te są Ci potrzebne do tego, aby we właściwy sposób podchodzić do omówienia lektur.
0/1
III Antyk 🗿
W tej części powtórzysz wiadomości z epoki, jaką jest antyk, dowiesz się co nieco o filozofii i sztuce tej epoki oraz przypomnisz sobie treść "Mitologii" J. Parandowskiego, poezji starożytych Grecji i Rzymu, "Antygony" oraz Biblii.
0/12
IV Średniowiecze 📜
W tej części przypomnisz sobie wiadomości na temat średniowiecznych budowli oraz odświeżysz wiedzę na temat: "Bogurodzicy", "Lamentu świętokrzyskiego", "Kroniki polskiej", "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią", "Pieśni o Rolandzie", "Kwiatkach św. Franciszka" i "Legendy o św. Aleksym".
0/12
V Renesans (Copy 1)
Z tej części dowiesz się o nawiązaniach XV - wiecznych twórców do epoki antyku. Zwróć uwagę na hasła: humanizm, antropocentryzm, poeta doctus, rolę języków narodowych. Przyjrzysz się także twórczości Jana Kochanowskiego oraz Piotra Skargi. Omawiam także tutaj dramat szekspirowski - "Makbet".
0/10
VI Barok (Copy 1)
Barok to epoka, która odwołuje się do średniowiecza. Zwróć szczególną uwagę na hasła: kontrreformacja, motyw vanitas, racjonalizm, poezja metafizyczna, poezja marinistyczna.
0/9
VII Oświecenie (Copy 1)
Oświecenie to epoka rozumu i literatury dydaktycznej. Polskie oświecenie skoncentrowane jest wokół twórczości Ignacego Krasickiego. Koniec epoki przynosi sielanki, które stanowią zapowiedź romantyzmu.
0/6
XI Międzywojnie (Copy 1)
Epoka między dwiema wojnami światowymi przynosi na gruncie literatury polskiej zainteresowanie tematyką polityczną.
0/7
XIII Literatura krajowa i emigracyjna (Copy 1)
W tej części prezentuję Ci polską piosenkę powojenną. Pamiętaj też o tym, że literatura o tematyce wojennej powstawała w części po wojnie.
0/2
XV Język (Copy 1)
Lekcja poświęcona zagadnieniom językowym.
0/1
Kurs maturalny na poziomie podstawowym wersja premium
O lekcji

Z tej części dowiesz się, jaka jest problematyka „Makbeta”. Zwróć uwagę na pojęcia: makiawelizmu, motywu władzy, problem pustego nieba.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.