Zagadnienia
I Powitanie 🤗
Zapraszam Cię do udziału w kursie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przejdziemy przez wszystkie epoki literackie, omawiając lektury obowiązkowe i poezję. Zajmiemy się także rozprawką oraz zagadnieniami językowymi.
0/1
II Informacje podstawowe 🤔
Z tej części dowiesz się, jak analizować i interpretować test. Wiadomości te są Ci potrzebne do tego, aby we właściwy sposób podchodzić do omówienia lektur.
0/1
III Antyk 🗿
W tej części powtórzysz wiadomości z epoki, jaką jest antyk, dowiesz się co nieco o filozofii i sztuce tej epoki oraz przypomnisz sobie treść "Mitologii" J. Parandowskiego, poezji starożytych Grecji i Rzymu, "Antygony" oraz Biblii.
0/12
IV Średniowiecze 📜
W tej części przypomnisz sobie wiadomości na temat średniowiecznych budowli oraz odświeżysz wiedzę na temat: "Bogurodzicy", "Lamentu świętokrzyskiego", "Kroniki polskiej", "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią", "Pieśni o Rolandzie", "Kwiatkach św. Franciszka" i "Legendy o św. Aleksym".
0/12
V Renesans (Copy 1)
Z tej części dowiesz się o nawiązaniach XV - wiecznych twórców do epoki antyku. Zwróć uwagę na hasła: humanizm, antropocentryzm, poeta doctus, rolę języków narodowych. Przyjrzysz się także twórczości Jana Kochanowskiego oraz Piotra Skargi. Omawiam także tutaj dramat szekspirowski - "Makbet".
0/10
VI Barok (Copy 1)
Barok to epoka, która odwołuje się do średniowiecza. Zwróć szczególną uwagę na hasła: kontrreformacja, motyw vanitas, racjonalizm, poezja metafizyczna, poezja marinistyczna.
0/9
VII Oświecenie (Copy 1)
Oświecenie to epoka rozumu i literatury dydaktycznej. Polskie oświecenie skoncentrowane jest wokół twórczości Ignacego Krasickiego. Koniec epoki przynosi sielanki, które stanowią zapowiedź romantyzmu.
0/6
XI Międzywojnie (Copy 1)
Epoka między dwiema wojnami światowymi przynosi na gruncie literatury polskiej zainteresowanie tematyką polityczną.
0/7
XIII Literatura krajowa i emigracyjna (Copy 1)
W tej części prezentuję Ci polską piosenkę powojenną. Pamiętaj też o tym, że literatura o tematyce wojennej powstawała w części po wojnie.
0/2
XV Język (Copy 1)
Lekcja poświęcona zagadnieniom językowym.
0/1
Kurs maturalny na poziomie podstawowym wersja premium
O lekcji

Z pierwszej lekcji na temat „Potopu” dowiesz się, jakie są cechy charakterystyczne dla powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.

Notatki
Potop.pdf
Size: 811,89 KB
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.