Kurs maturalny na poziomie podstawowym

Categories: Kurs
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

What Will You Learn?

  • Kurs poświęcony zagadnieniom koniecznym do zdania matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.
  • Kurs zawiera odpowiedzi na maturę ustną w formie pdf oraz wszystkie podręczniki lekturowe.

Course Content

Podręczniki lekturowe do pobrania

  • Pliki do pobrania
    00:00

I Powitanie
Zapraszam Cię do udziału w kursie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przejdziemy przez wszystkie epoki literackie, omawiając lektury obowiązkowe i poezję. Zajmiemy się także rozprawką oraz zagadnieniami językowymi.

II Informacje podstawowe
Z tej części dowiesz się, jak analizować i interpretować test. Wiadomości te są Ci potrzebne do tego, aby we właściwy sposób podchodzić do omówienia lektur.

III Antyk
W tej części powtórzysz wiadomości z epoki, jaką jest antyk, dowiesz się co nieco o filozofii i sztuce tej epoki oraz przypomnisz sobie treść "Mitologii" J. Parandowskiego, poezji starożytych Grecji i Rzymu, "Antygony" oraz Biblii.

IV Średniowiecze
W tej części przypomnisz sobie wiadomości na temat średniowiecznych budowli oraz odświeżysz wiedzę na temat: "Bogurodzicy", "Lamentu świętokrzyskiego", "Kroniki polskiej", "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią", "Pieśni o Rolandzie", "Kwiatkach św. Franciszka" i "Legendy o św. Aleksym".

V Renesans
Z tej części dowiesz się o nawiązaniach XV - wiecznych twórców do epoki antyku. Zwróć uwagę na hasła: humanizm, antropocentryzm, poeta doctus, rolę języków narodowych. Przyjrzysz się także twórczości Jana Kochanowskiego oraz Piotra Skargi. Omawiam także tutaj dramat szekspirowski - "Makbet".

VI Barok
Barok to epoka, która odwołuje się do średniowiecza. Zwróć szczególną uwagę na hasła: kontrreformacja, motyw vanitas, racjonalizm, poezja metafizyczna, poezja marinistyczna.

VII Oświecenie
Oświecenie to epoka rozumu i literatury dydaktycznej. Polskie oświecenie skoncentrowane jest wokół twórczości Ignacego Krasickiego. Koniec epoki przynosi sielanki, które stanowią zapowiedź romantyzmu.

VIII Romantyzm

IX Pozytywizm
Pozytywizm to epoka rozumu i rozwoju nauki. Na połowę XIX wieku przypada rozwój myśli racjonalistycznej i naukowej. W oparciu o nie powstaje także realistyczna literatura.

X Modernizm
Modernizm, inaczej Młoda Polska to epoka literacka czerpiąca z dorobku romantyzmu. Odrzuca realizm pozytywizmu i sięga po impresję oraz symbol.

XI Międzywojnie
Epoka między dwiema wojnami światowymi przynosi na gruncie literatury polskiej zainteresowanie tematyką polityczną.

XII Wojna i okupacja

XIII Literatura krajowa i emigracyjna
W tej części prezentuję Ci polską piosenkę powojenną. Pamiętaj też o tym, że literatura o tematyce wojennej powstawała w części po wojnie.

XIV Literatura współczesna
Literatura XX wieku, która powstawała po wojnie. Jest to literatura dotykająca egzystencjalistyczna. W epoce tej poznasz także cechy teatru absurdu.

XV Język
Lekcja poświęcona zagadnieniom językowym.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?