Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Apokalipsy” św. Jana – video.

Przykładowe nagranie z odpowiedzią na pytanie.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.