Powrót

Notatka z Młodej Polski

19,99 

Notatka obejmuje najważniejsze pojęcia, omówienie filozofii, skrótowe omówienie lektur oraz rozwiązane zadania z informatora.

Plik wysyłany jest w formie pdf.

Marka

SieWie

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.