Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.