Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.